BLOGG

I den här bloggen skriver Ovumia Fertinovas specialister om aktuella
saker gällande fertilitetsbehandlingar samt om sina egna ämnen.

Boka tid

15.8.2016 Kati Pentti

Äggcellsbanken möjliggör graviditet med utmärkta resultat

Ovumias systematiska, fyra år långa produktutvecklingsarbete ger utmärkta resultat vid fertilitetsbehandlingar med nedfrysta äggceller. Tack vare den nya nedfrysningsmetoden kan äggcellsbanken utnyttjas vid fertilitetsbehandlingar på samma sätt som en spermabank. Vid Ovumia är behandlingsresultaten lika goda som vid behandling med färska könsceller. Äggcellsbanken är till stor hjälp vid behandlingen av ofrivillig barnlöshet som beror på…

Läs mer

28.7.2016 Candido Tomás

Hoping for a child?

Having children is a natural part of life. It can seem unbelievable that almost one out of every five couples has trouble having children. Unfortunately it is true, and there are tens of thousands of couples in Finland who are finding it difficult to conceive. Fertility problems seem to be steadily increasing in society. Due…

Läs mer