BLOGG

I den här bloggen skriver Ovumia Fertinovas specialister om aktuella
saker gällande fertilitetsbehandlingar samt om sina egna ämnen.

Boka tid

2.11.2018 Johanna Aaltonen

Nativiteten minskar – Fertilitetskontrollen kan förebygga oönskad barnlöshet

Fertilitetskontrollen lämpar sig särskilt bra för dem som önskar få barn nu eller senare och för dem som ännu inte är säkra på om de vill ha barn. Vi har lyckan att få leva i en tid när vårt välbefinnande och våra möjligheter att bestämma om vårt eget liv har förbättrats. Även kvinnor kan utbilda…

Läs mer

15.10.2018 Anna Kivijärvi

Varför måste man tala om vikten?

”Varför måste vi alltid tala om det här?” Så svarar patienterna ofta när fertilitetsläkaren vill diskutera övervikt och behovet att gå ned i vikt. Reaktionen är förståelig och mänsklig. Någon tränger sig in olovligt på ett privat område samtidigt som frågorna om viktrelaterade hälsorisker redan har diskuterats till leda i medierna och i samhället. ”Vi…

Läs mer

15.2.2018 Ovumia Fertinova

Konturerna av min berättelse om behandlingen med donerade äggceller

Vår barnlöshetsberättelse fick beträffande behandlingarna sin början i mars 2007 då jag och min make efter ett drygt år av försök beställde tid till dåvarande AVA-kliniken som numera är Ovumia Fertinova. Berättelsen är vår gemensamma, men jag skriver den ur min egen synvinkel.

Läs mer