Donerade ägg

22.1.2018 Pekka Sillanaukee

Äggcellsdonator: det egna barnets födelse avgjorde beslutet

Nea från Tammerfors har donerat äggceller fem gånger. Den första donationen gjorde hon kort efter att hon fått sitt första barn. När hon hade det egna barnet i famnen insåg hon hur hon kan hjälpa dem som lider av barnlöshet. Så här berättar Nea.

Läs mer

15.8.2016 Kati Pentti

Äggcellsbanken möjliggör graviditet med utmärkta resultat

Ovumias systematiska, fyra år långa produktutvecklingsarbete ger utmärkta resultat vid fertilitetsbehandlingar med nedfrysta äggceller. Tack vare den nya nedfrysningsmetoden kan äggcellsbanken utnyttjas vid fertilitetsbehandlingar på samma sätt som en spermabank. Vid Ovumia är behandlingsresultaten lika goda som vid behandling med färska könsceller. Äggcellsbanken är till stor hjälp vid behandlingen av ofrivillig barnlöshet som beror på…

Läs mer