Förmånliga och snabbt tillgängliga behandlingar med donerade könsceller i Estlands huvudstad Tallinn

8.11.2018 Karin Rosenstein

Förmånliga och snabbt tillgängliga behandlingar med donerade könsceller i Estlands huvudstad Tallinn

Finländska Ovumia Fertinovas dotterbolag i Tallinn, fertilitetsbehandlingskliniken Nova Vita, gör högklassiga behandlingar med donerade spermier eller äggceller och kompletta donationer även för utländska klienter. Om könscellerna beställs från de banker för könsceller som samarbetar med Nova Vita är mycket information om donatorerna tillgänglig.

Vid kliniken Nova Vita i Tallinn används alla moderna metoder för behandling av barnlöshet. Vid behandlingar med donerade könsceller är de tillgängliga alternativen klinikens egna banker för könsceller, donerade färska äggceller och externa banker för könsceller. Oberoende av varifrån könscellerna kommer kan mottagaren enligt fertilitetsbehandlingslagen i Estland få följande information om donatorn: etniskt ursprung, längd, ögonens och hårets färg, medborgarskap, utbildning, kroppsbyggnad, civilstånd och om donatorn har egna biologiska avkomlingar.

Om klienten tillsammans med Nova Vitas sakkunniga bestämmer sig för att använda en extern bank för könsceller är mer information om donatorn tillgänglig. Klienten kan till exempel läsa om donatorns natur, intressen och hobbyer samt se personens handstil och lyssna på personens röst. Ofta finns det också en bild av donatorn som barn. Kliniken får endast de uppgifter om donatorn som fastställs i Estlands fertilitetsbehandlingslag. Vid Nova Vita görs också behandlingar där både äggcellerna och spermierna är donerade. Särskilt i dessa fall sätter många värde på möjligheten att få mer information om donatorerna.

[one_third]

[/one_third]
[one_third_last]

Nova Vitas patientkoordinator, barnmorskan Tiina Lille hjälper till att ordna behandlingarna med donerade könsceller och ger dig stöd under hela processen.

[/one_third_last]

I Estland är alla donatorer anonyma. Donatorerna registreras alltså inte och ett barn som eventuellt föds som resultat av behandlingarna kan inte få reda på donatorns identitet eller kontakta denne. Om klienten ändå väljer en bekant donators (open/non-anonymous donor) könsceller från en extern bank kan barnet ta reda på donatorns identitet när det är myndigt. Detta görs genom att kontakta banken direkt. Donatorerna har under inga omständigheter rättigheter eller skyldigheter gentemot barnen som föds som resultat av behandlingarna.

Högklassiga och säkra behandlingar

Nova Vita fick en egen bank för äggceller efter att Ovumia köpt företaget 2015. Tack vare detta kan man numera utvälja fryst äggceller direkt från Nova Vitas egen bank. Det här alternativet gör den processen lättare och snabbare för kunder. Verksamheten vid laboratoriet är den enda i Estland som är kvalitetscertifierad enligt systemet ISO15189.

Behandlingarna med donerade könsceller vid Nova Vita är av hög kvalitet och säkra. Alla donatorer sållas noggrant och testas för flera ärftliga och smittsamma sjukdomar. Dessutom görs grundliga intervjuundersökningar för att säkerställa personernas lämplighet som donatorer. Äggcellsdonatorerna är friska kvinnor i åldern 20–30 år och spermiedonatorerna friska män i åldern 18–35 år. Den övre gränsen för behandlingar med donerade könsceller är 50 år i Estland.

Förmånliga priser och lätt tillgänglighet

Priserna på behandlingar med donerade könsceller är relativt förmånliga vid Nova Vita. En insemination som görs med spermier från den egna spermabanken kostar 590 euro och en provrörsbefruktning 2 345 euro. Om äggceller från klinikens egen äggbank används vid behandlingen är priset 5 290–5 995 euro och priset på en komplett donation är 5 640–6 345 euro. (Priser kan variera med tid, titta på den aktuella prislistan här.)

Nova Vita är belägen på 20 minuters köravstånd från hamnen i Tallinn och på 10 minuters köravstånd från flygplatsen. Det är också lätt att ta sig till kliniken med buss eller taxi. Om du är intresserad av behandlingarna med donerade könsceller som görs i Tallinn är Nova Vitas sakkunniga personal alltid redo att hjälpa dig!

Ta gärna kontakt med patientkoordinatorn, barnmorskan Tiina Lille (engelska, finska, ryska): tlille@novavita.ee

[one_half padding=”0 25px 25px 0″]

Nova Vita Tallinn

Estlands ledande fertilitetsbehandlingsklinik
Antalet behandlingscykler cirka 600 per år
Verksamheten kvalitetscertifierad (ISO15189)
Aktivt program med donerade celler och egna banker för könsceller
Moderna lokaler

https://novavita.ee/sv/

[/one_half]
[one_half_last padding=”20px 0 0 0″]

[/one_half_last]

Författare:
Karin Rosenstein
Liisa Viirmaa
Peeter Karits
Elle Talving
Tiina Lille
Päivi Virta
Pekka Sillanaukee
Anna-Maija Kakkonen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.