Det är viktigt att donera äggceller

1.2.2018 Päivi Virta

Det är viktigt att donera äggceller

Camilla (namnet har ändrats) från Helsingfors beslutade sig i år för att börja donera äggceller. Camilla tycker att en äggcellsdonation är en tillfredsställande och belönande gärning som delvis kan jämföras med blodgivning: för donatorn är det en enkel sak som blir till stor glädje och kanske också leder till ett nytt liv för många familjer.

Så här berättar Camilla:

Jag har bekanta som har försökt få barn i till och med sju år. Jag har aldrig haft problem med att bli gravid och nu vill jag inte ha fler barn. Därför bestämde jag mig för att donera äggceller för att hjälpa någon som inte kan få barn.

Det slutliga beslutet fattade jag när jag såg Fertinovas reklam i lokalbussen. Då kände jag på mig att det är dags att kontakta kliniken och ta reda på om jag kan bli donator. Fertinova är numera en del av Ovumia.

Vägen till donator börjar med en intervju och laboratorieprov. Jag deltog också i rådgivning som gällde celldonationer. För mig var det viktigt att i början få tillräckligt med information om vad jag hade beslutat att ge mig på. Donatorn avstår ju från sina rättigheter till det barn som eventuellt föds med hjälp av de donerade äggcellerna. Det måste man vara du med och alltid komma ihåg när man blir donator.

Ett enkelt ingrepp

Att donera äggceller var en mycket enklare process än vad jag föreställde mig på förhand. Läkemedlet som stimulerar äggcellerna används i drygt en vecka efter att menstruationen har börjat. Dagen för ägguttagningen fastställs med hjälp av en ultraljudsundersökning.

Ägguttagningen görs vaginalt med en tunn nål. Jag trodde att det skulle vara mycket smärtsamt, men det var en positiv överraskning att allt var över på några minuter och smärtorna var obetydliga. Var och en upplever smärta på sitt eget sätt, men jag kan med rent samvete säga att det nästan inte ens kunde kallas smärta. Dessutom är smärtlindring tillgänglig. Jag behövde ingen sjukledighet efter ingreppet. Lite molvärk och svullnad märkte jag av, ungefär som menstruationssmärtor.

Det var allt.

Baserat på två donationer kan jag säga att Fertinova har fått mig att känna mig viktig. Personalen vid kliniken är intresserad av hur det står till, de kom ihåg vad vi diskuterat förra gången och jag hade känslan av att vi hör till samma familj.

Goda nyheter

Vid den första donationen användes en av mina äggceller genast för en överföring av färska celler. Jag underrättades om att behandlingen hade lyckats och att kvinnan blivit gravid. Jag kommer ihåg att jag var rörd till tårar och glad på samma gång. Jag gladde mig över att jag hade hjälpt någon att få ett barn.

Jag har samtalat med min familj om detta och även mina vänner känner till att jag har donerat äggceller. Mina egna barn är ännu små, men jag har berättat det även för dem.

Jag tänker donera äggceller på nytt så många gånger som det är möjligt. I Finland kan celler från en och samma donator användas för fem olika familjer. När barnet är myndigt har det rätt att få reda på sin härkomst.

Om någon av dem som fått sin början med mina äggceller tar kontakt med mig när de är myndiga lovar jag att koka kaffe och svara på alla deras frågor. Jag har kommit fram till att barn som utvecklats från donerade celler får den bästa möjliga starten i livet eftersom deras föräldrar har önskat och väntat på dem så länge.

Tack för att jag får hjälpa.

Tacksamma för Camillas donationer och hennes aktiva medverkan i arbetet som gäller äggcellsdonationer:
Eija Dorbek, Hanna Haapanen, Riitta Luhtio, Anna Pulkkinen, Pekka Sillanaukee

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.