Ennakoiva munasolupakastus mahdollistaa joustavamman perhesuunnittelun?

20.11.2016 Mirka Paavilainen

Ennakoiva munasolupakastus mahdollistaa joustavamman perhesuunnittelun?

Toiveet ja todellisuus eivät täysin kohtaa perheenperustamiskysymyksissä. Naisten hedelmällisyys alkaa laskea jo 30 ikävuodesta eteenpäin ja lasku jyrkkenee 37 ikävuoden jälkeen. Munasolujen pakastaminen hedelmällisyyden säilyttämiseksi on käyttökelpoinen mahdollisuus nykynaisille. Esimerkiksi Britanniassa raportoitiin viime vuonna 800 naisen pakastaneen munasolujaan ennakoivasti, käyttääkseen niitä mahdollisesti vasta myöhemmin, kun elämäntilanne on sopiva lapsen hankkimisen kannalta.

Myös Suomessa munasolujen pakastaminen ennakoivasti on nyt mahdollista meillä Ovumiassa Tampereella. Munasolupankkimme raskaustulokset pakasteesta sulatettuja munasoluja käyttäen ovat olleet erittäin hyvät. Tähän mennessä munasolupankkia on käytetty pääosin lahjamunasoluja tarvitsevien potilaiden hoidossa, mutta sukusolujen pakastus myöhempää käyttöä varten on niin ikään täysin mahdollista naisille, joille lapsen hankkiminen ei ihan vielä ole ajankohtaista.

Munasolujen pakastus raskauden ajankohdan siirtämiseksi on aiheuttanut laajalti julkista keskustelua. Hedelmällisyyden säilyttämisestä kiinnostuneita naisia on epäilty kunnianhimoisiksi uraihmisiksi, jotka ensisijaisesti tavoittelevat ylenemistä työelämässä ja haalivat elämyksiä matkustellen ja itseä kehittäen ennen antautumista mahdollisuudelle äitiyteen. Munasolupakastuksen on kritisoitu sekoittavan nykynaisten prioriteetteja ja arvomaailmaa entisestään tarjoamalla mahdollisuuden vaimentaa biologisen kellon luonnollista tikitystä. Myös munasolupakastusta työsuhde-etuna tarjoavia yrityksiä on syytetty negatiivisesta perhepolitiikasta, joka kannustaa työntekijöitä priorisoimaan uransa mahdollisen perhe-elämän kustannuksella.

Tieteellinen tutkimustieto näyttää kuitenkin kumoavan yleiset epäilyt munasoluja pakastavien naisten motiiveista. Ainakin Belgiassa ja Englannissa munasoluja ennakoivasti pakastavien naisten motiiveja on kartoitettu tutkimuksissa. Molemmissa maissa munasolupakastamisen ensisijaisena motiivina on ollut se, että lapselle isäksi sopivaa kumppania ei ole löytynyt. Osa naisista myös raportoi löytäneensä lopulta potentiaalisen kumppanin, joka kuitenkaan ei halua lapsia ainakaan vielä tuoreessa suhteessa, ja miehen varmuutta odotellessa nainen on ymmärrettävästi huolissaan hedelmällisyytensä säilymisestä.

Kansainväliset tutkimushavainnot tukevat täällä Suomessa käytännön työssä karttunutta kokemusta 25 ikävuoden ylittäneiden naisten tilanteesta. Perhesuunnittelu- ja lapsettomuuspsykologin vastaanotolla käy tiuhaan tahtiin kolmekymppisiä naisia, joista monet toki panostavat työhönsä ja itseensä monin tavoin, mutta kaikkein tärkeintä heille kuitenkin olisi tulla äidiksi. Suurimman unelman saavuttamisen esteenä on kuitenkin vaikeus löytää sopivaa puolisoa tai pitkäaikaisenkin puolison epävarmuus jälkikasvun hankkimisen suhteen.

Syyt lapsia toivovan kumppanin löytymisen vaikeuteen ovat moninaiset, eikä hedelmällisen iän pitkittäminen sukusolupakastuksen avulla toki välttämättä tuo ratkaisevaa apua vanhemmuutta haluavan kumppanin löytämiseen. Osalle naisista sukusolujen pakastaminen voi kuitenkin tuoda sen verran helpotusta biologisen kellon tikitykseen, että tarve pikakelata tuore parisuhde nopeasti vauvantekovaiheeseen vähenee. Myös pintaa syvemmät keskustelut lapsitoiveen suhteen epävarman kumppanin kanssa saattavat helpottua, kun naisen ymmärrettävä hätä hedelmällisyytensä laskemisen suhteen hieman vaimenee ja keskusteluissa päästään rauhassa pohtimaan, mitä tekijöitä puolison epävarmuuden takana piilee.

Ennakoiva munasolupakastus näyttääkin lisäävän naisten mahdollisuuksia etsiä kumppania ja hankkia lapsia vasta, kun lapsitoive on yhteinen.

 

Ovumian Onni –blogiin on nyt syksyn 2016 aikana tulossa lisää asiaa munasolupakastuksesta sosiaalisista syistä. Asiantuntijamme tulevat kertomaan mm. minkä ikäisenä munasolupakastus on järkevää tehdä, miten kauan raskauden yrittämistä kannattaa siirtää ja millaisia tuloksia hoidoilta myöhemmin voi odottaa.  Mikäli aihepiiri kiinnostaa, kannattaa siis seurata kirjoitteluamme tiiviisti!

 

uni

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.